Kategori Oluşturma ve Düzenleme

Kategori Oluşturma ve Düzenleme

Bu video parçacağında Sihirbazın Kategorilerinin düzenlenmesi, yeni kategori oluşturma ve alt kategorilerin nasıl işlediğini anlattık. Yeni bir kategori oluşturduktan sonra kategori özelliklerinin nasıl olması gerektiği ve gerekli alanlarının neler olduğunu işledik.